Natuurlijke Koudemiddelen

CO2, ammoniak en koolwaterstoffen; Efficiente koudemiddelen, natuurlijk beter voor ons milieu

De voordelen van natuurlijke koudemiddelen

Natuurlijke koudemiddelen zijn in de eerste plaats minder milieubelastend. Op de tweede plaats heeft een installatie op basis van een natuurlijk koudemiddel een lager energieverbruik. Besparingen van 30 tot 40% zijn geen uitzondering. Omdat ook de kosten van een natuurlijk koudemiddel lager zijn, vallen de exploitatiekosten van de installatie over het algemeen gunstig uit..

Natuurlijke koudemiddelen; CO2, Ammoniak en Koolwaterstoffen

Als natuurlijke koudemiddelen worden veelal CO2, ammoniak en koolwaterstoffen (veelal propaan) gebruikt. De natuurkundige eigenschappen van CO2, NH3 (ammoniak) en koolwaterstoffen lopen enorm uiteen, zodat op basis van de toepassing en de omgevingsfactoren gekozen wordt voor het meest ideale koudemiddel.

Ammoniak is een bijtende stof dat om passende beschermende middelen vraagt. CO2 is een natuurlijk koudemiddel in opkomst. CO2 is niet giftig, brandbaar of explosief maar wel gevaarlijk bij te hoge concentraties. Bovendien heeft CO2 een aantal karakteristieke fysische eigenschappen; de koudecapaciteit is relatief groot en de eigenschappen van de warmteoverdracht zijn goed. Hierdoor is het mogelijk compactere en mogelijke goedkopere, systemen te ontwerpen. De koolwaterstoffen zijn niet giftig maar wel explosief en brandbaar.

Subsidiemogelijkheden

Er zijn diverse mogelijkheden bij het investeren in moderne koelsystemen, in de vorm van subsidies en fiscale regelingen. Wij adviseren u over de mogelijkheden.

Wet en regelgeving R22 en HFK’s

Vanaf 1 januari 2015 is het verboden installaties met het koelmiddel R22 of andere HCFK’s bij te vullen, of zelfs in opslag te hebben. Deze middelen tasten de ozonlaag aan en dragen flink bij aan het broeikaseffect.
Een installatie die R22 of een mengsel hiervan bevat is vanaf 2015 niet langer bedrijfszeker. U kunt R22 vervangen door een HFK-houdend middel. Dit vergt weinig aanpassing van uw installatie, maar leidt wel tot een fors hoger energieverbruik en hogere kans op erosie van pakkingen, en dus een grotere kans op storingen.

Omdat HFK’s ook aanzienlijk bijdragen aan het broeikaseffect, wordt vanaf 1 januari 2015 een Europese beperking ingesteld voor het gebruik van HFK’s. Deze beperking lijkt veel op die van R22. In de praktijk kan slechts onder zeer stringente voorwaarden HFK’s worden toegepast waarbij de eisen de komende jaren steeds strenger worden om het bestaande gebruik van HFK’s uiteindelijk met 79% te reduceren. Dit maakt dat het gebruik van HFK’s, ook als vervangend koudemiddel, in veel gevallen geen toekomstzekere keuze is.

Als specialist op het gebied van natuurlijke koudemiddelen adviseren u graag over het beste plan van aanpak.

Subsidiemogelijkheden

Er zijn diverse mogelijkheden bij het investeren in moderne koelsystemen, in de vorm van subsidies en fiscale regelingen. Wij adviseren u over de mogelijkheden.

Wet en regelgeving R22 en HFK’s

Vanaf 1 januari 2015 is het verboden installaties met het koelmiddel R22 of andere HCFK’s bij te vullen, of zelfs in opslag te hebben. Deze middelen tasten de ozonlaag aan en dragen flink bij aan het broeikaseffect.
Een installatie die R22 of een mengsel hiervan bevat is vanaf 2015 niet langer bedrijfszeker. U kunt R22 vervangen door een HFK-houdend middel. Dit vergt weinig aanpassing van uw installatie, maar leidt wel tot een fors hoger energieverbruik en hogere kans op erosie van pakkingen, en dus een grotere kans op storingen.

Omdat HFK’s ook aanzienlijk bijdragen aan het broeikaseffect, wordt vanaf 1 januari 2015 een Europese beperking ingesteld voor het gebruik van HFK’s. Deze beperking lijkt veel op die van R22. In de praktijk kan slechts onder zeer stringente voorwaarden HFK’s worden toegepast waarbij de eisen de komende jaren steeds strenger worden om het bestaande gebruik van HFK’s uiteindelijk met 79% te reduceren. Dit maakt dat het gebruik van HFK’s, ook als vervangend koudemiddel, in veel gevallen geen toekomstzekere keuze is.

Als specialist op het gebied van natuurlijke koudemiddelen adviseren u graag over het beste plan van aanpak.

 

Lees meer

Wij helpen u met de eerste stap

Wet- en regelgeving in de nabije of iets verdere toekomst kunnen er toe leiden dat het nu de beste tijd is om de eerste stap te zetten op weg naar een installatie met natuurlijke koudemiddelen. Voor u kunnen ook de lagere exploitatiekosten van doorslaggevend belang zijn. Wij adviseren u graag bij het maken van uw afwegingen.

De eerste stap naar een duurzame koeloplossing

Overstappen op natuurlijke koudemiddelen levert vaak vele voordelen. Een adviesgesprek met een professional geeft u inzicht in uw voordeel en de zaken waar u rekening mee dient te houden. Bel 074-250 11 44 voor een vrijblijvend adviesgesprek of gebruik ons contactformulier.